Sức khỏe
>>

Mắt

Mắt

Các bệnh về mắt ...

Người đàn ông mù mắt vì biến chứng viêm xoang ăn lan lên não
icon
Biến chứng viêm xoang khiến người đàn ông liệt vận động mắt, sụp mi và bị mù mắt hoàn toàn.
Go
 
video box
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị