Thời sự
>>

Media

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
icon
Chỉ còn vài ngày nữa Đại hội 13 của Đảng diễn ra, trên các tuyến phố ở Đà Nẵng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị