- Chứng kiến người tai nạn giao thông trên đường, bạn sẽ phải xử lí thế nào mới đúng pháp luật?