- Dưới đây là những lỗi rất cơ bản mà nhiều người tham gia giao thông có thể biết nhưng vẫn hay vấp phải. Chỉ cần chú ý một chút là người tham gia giao thông sẽ không bị mắc những lỗi này. 

 
Đức Toàn