- Việc dùng chân chống quẹt xuống đất tạo thành tia lửa (hay còn gọi là "đá lửa") có thể bị phạt ra sao?