Thời sự

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải phải bí mật, không để thành đàm tiếu
icon
Chánh án TANDTC giải thích không được ghi âm, ghi hình để bảo đảm rằng tất cả những điều chia sẻ với hòa giải viên được giữ kín.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị