Thời sự

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức
icon
Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh Quách Thanh Giang được điều động về làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị