Tiền Long Châu Sa còn rất hiếm, chất lượng của chúng cũng bị hao mòn theo thời gian nhưng chúng có giá quy đổi ít nhất là 1 triệu đồng/tờ

Long Châu Sa là một tỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ. Địa bàn tỉnh Long Châu Sa nay một phần thuộc tỉnh An Giang, một phần thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Hai triệu đồng mua 1 tờ tiền Long Châu Sa quý hiếm

Bộ Tiền Long Châu Sa được in vào năm 1948 có giá 2 triệu đồng. 

 

Trong giai đoạn này, các tỉnh Nam Bộ chưa có điều kiện để tổ chức in ấn và phát hành tờ bạc Tài Chính như Trung ương và Trung Bộ. Để khắc phục khó khăn về mặt tài chính, chính quyền cho phép dùng tiền Đông Dương do Pháp phát hành.

Nam Bộ cách xa Trung ương, trong khi đó, chiến tranh đang ngày càng mở rộng ác liệt vào cuối năm 1947. Vì thế, tỉnh này được phép in Bạc Việt Nam và có tên gọi giấy Bạc Nam Bộ. Tiền Long Châu Sa gồm 14 loại mệnh giá từ 20 xu cho tới 500 đồng.

Hai triệu đồng mua 1 tờ tiền Long Châu Sa quý hiếm

Họa sĩ Lê Phổ là người vẽ các họa tiết được in trên tiền Long Châu Sa nói riêng và Bạc Nam Bộ nói chung. 

Hai triệu đồng mua 1 tờ tiền Long Châu Sa quý hiếm

Tiền được in bằng chữ Quốc Ngữ và Hán Nôm. 

Hai triệu đồng mua 1 tờ tiền Long Châu Sa quý hiếm

Hiện tại, tiền Long Châu Sa còn rất hiếm, chất lượng của chúng cũng bị hao mòn theo thời gian. Giới sưu tập tiền cổ cho biết, một tờ Long Châu Sa bất kỳ mệnh giá nào cũng có giá quy đổi ít nhất là 1 triệu đồng/tờ. Đặc biệt là bản màu cam đang cực kỳ hiếm.


(Theo VTC News)