Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến Bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, DK1 và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn trên biển, đơn vị đã thường xuyên chủ động thực hiện và phối hợp với Quân chủng Hải quân triển khai các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển, đã xua đuổi hàng ngàn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Bảo vệ tuyến cáp quang AGG, tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ, tuyến ống dẫn dầu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa; Bảo vệ an toàn cho các hoạt động thăm dò dầu khí. Tổ chức luyện tập cứu nạn với Cảnh sát biển các nước trong khu vực nhằm nâng cao năng lực chiến đấu giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định trên các vùng biển.

Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 còn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ  đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Vùng Cảnh sát biển 3: Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ.

Theo số liệu thống kê, trong nhiệm kỳ  5 năm vừa qua, đơn vị  đã tổ chức 470 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; kiểm tra và xử phạt 312 tàu, xử lý 62 vụ trong phòng chống vi phạm, tội phạm, tịch thu nhiều tang vật có giá trị với tổng số tiền phát mại tài sản hơn 211 tỷ đồng; cứu nạn được 25 phương tiện, 347 ngư dân. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng tổ chức tuyên truyền cho gần 250 nghìn lượt người, phát gần 230 nghìn tờ rơi tuyên truyền các loại cho nhân dân, ngư dân.

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Vùng đã trao tặng 2.500 suất quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc cá nhân, phao cứu sinh, bồn chứa nước… cho các gia đình chính sách, ngư dân, hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng; qua đó nâng cao hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân.

Giai đoạn tới (2020 – 2025), Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 xác định, tiếp tục xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển và các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó tập trung đột phá vào xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội.

Thực hiện nghiêm 4 tốt 4 không, 4 chống theo chỉ thị 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển

 
Vùng Cảnh sát biển 3: Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Diễu duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện ở BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu: Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của trên, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn hoạt động để thu thập phân tích, phối kiểm, đánh giá chính xác tình hình an ninh chủ quyền biển đảo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Vùng. Thường xuyên nghiên cứu, tổng hợp kịp thời chính xác tình hình trên các vùng biển được phân công để tham mưu đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về chủ trương đối sách, tuyệt đối không được để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm rõ chính sách, giữ vững tư thế uy nghiêm, đúng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ trên biển, tránh tư tưởng nóng vội hành động bột phát làm tình hình trên biển phức tạp lên.

Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức trách nhiệm trong giúp đỡ nhân dân tìm kiếm cứu nạn trên biển và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, là nghĩa vụ xuất phát từ nhân cách đạo đức của người chiến sĩ Cảnh sát biển; tập trung đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển và địa bàn ven biển đạt hiệu quả cao đúng quy trình pháp luật không bỏ sót tội phạm vi phạm. Phải kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ với bảo vệ tốt chính trị nội bộ quán triệt và thực hiện nghiêm 4 tốt 4 không, 4 chống theo chỉ thị 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Chú trọng huấn luyện làm chủ khai thác hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hiện đại, mới được đầu tư trang bị. Quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị 05 ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc trong toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với yêu cầu đội ngũ cán bộ nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển phải giỏi ngoại ngữ nhất là tiếng Anh và tiếng Indonesia.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cũng yêu cầu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 nhiệm kỳ tới cần tăng cường công tác nắm quản lý chặt chẽ tư tưởng các mối quan hệ của quân nhân, giải quyết tốt thấu đáo tình hình tư tưởng phát sinh, thường xuyên chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, bảo vệ tốt chính trị nội bộ bộ không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không để mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và trong tham gia giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán, bộ chiến sĩ cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ võ sâu sắc hơn về biển, đảo; về chức năng nhiệm vụ truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền về luật Cảnh sát biển Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức tốt các hoạt động giao lưu kết nghĩa giúp đỡ nhân dân nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với người dân” phải làm cho chương trình trở thành hoạt động đặc trưng đậm nét riêng biệt của Cảnh sát biển Việt Nam. Coi trọng và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng các cấp, gắn với phát huy vai trò cán bộ, đảng viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết về nguyên tắc quy chế quy định trong lãnh đạo chỉ huy đơn vị.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, có trách nhiệm, tâm huyết trong công việc, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ trẻ cán bộ mới về nhận công tác. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức với xây dựng con người cả trước mắt cả cho nhiệm vụ tổng thể lâu dài của Vùng và toàn lực lượng.

Hải Văn