Tới nay tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT tại huyện Kỳ Anh đạt hơn 90 %, tăng 8,5% so với đầu nhiệm kỳ; số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2015 có 389 người, đến năm 2019 tăng lên 1.022 người; BHYT năm 2015 có có 94.700 người đến năm 2019 có 102.552 người tham gia. BHYT học sinh đạt tỷ lệ gần 97 % số học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia.

Việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng được thực hiện đúng, kịp thời, 100% lao động được cấp sổ BHXH, BHYT đúng quy định. Trong nhiệm kỳ đã cấp mới 4.694 sổ BHXH và 525.132 thẻ BHYT. Tổng kinh phí chi trả cho khám chữa bệnh BHYT hơn 197 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt người.

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân huyện Kỳ Anh đạt 90%
BHXH huyện Kỳ Anh xác định năm 2020 sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ người dân có thẻ BHYT trên 91%; trên 16% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trên 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.
 

Năm ngoái, huyện Kỳ Anh có 5.236 người tham gia BHXH, trong đó 4.214 người tham gia BHXH bắt buộc, 1.022 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ bao phủ 15%, cao hơn chỉ tiêu UBND tỉnh giao 1%; 3.119 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia; 102.552 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 90% (vượt 2% so với chỉ tiêu do tỉnh và huyện giao); số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 31.958 người, chiếm 26% dân số.

Số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT là 143,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao (tăng 10,6% - tương đương 8 tỷ đồng so với năm 2018). Tổng số tiền chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT trong năm 2019 là 150,3 tỷ đồng.

Thúy Hạnh