Chiều 19/10, tại trụ sở BTL Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thông qua Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”- trang tin Cảnh sát biển Việt Nam cho hay.

Triển khai nghiêm túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”
Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thống nhất một số nội dung, phương pháp và địa điểm tiến hành kiểm tra tại các địa phương như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án; tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền; chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản của địa phương tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với đơn vị Quân đội trong tham mưu và tổ chức thực hiện Đề án; kết quả chuyển biến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật trên biển của Nhân dân…

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án trong 3 năm (2019 - 2021); các cơ quan liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện Đề án của tỉnh, thành phố trong kế hoạch kiểm tra xây dựng, thống nhất các nội dung, chương trình. Tiến hành kiểm tra thực hiện Đề án đúng lịch trình, sát đối tượng, địa bàn, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đạt mục đích yêu cầu đề ra, làm cơ sở xác định nội dung, giải pháp thực hiện Đề án thời gian tiếp theo.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực hiện Đề án tại 5 tỉnh, thành ven biển phía Bắc và miền Trung.

Hải Văn