Triển khai chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc, tôn giáo” tại Nghĩa Hưng
CSB triển khai công tác dân vận với bà con ngư dân năm 2020 (ảnh minh họa).

Hôm 22/10, tại xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Đoàn Trinh sát số 1 đã gặp gỡ, tuyên truyền cho hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học cơ sở, Trung học cơ sở và ngư dân, giáo dân các giáo sứ tại xã Phúc Thắng về tình hình biển, đảo; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển và Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc; phổ biến các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU); những điều ngư dân cần biết khi hoạt động làm ăn trên biển đảo; đồng thời vận động bà con, ngư dân, giáo dân cung cấp thông tin về các loại vi phạm, tội phạm hoạt động phi pháp trên các vùng biển đơn vị quản lý và vùng biển có liên quan.

Thông qua chương trình, giúp bà con ngư dân, giáo dân và nhân dân xã Phúc Thắng nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước; nâng cao kiến thức pháp luật về biển đảo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2017.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” xác định thực hiện 06 nội dung chính: (1) Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân, trong đó có ngư dân; (2) Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; (3) Giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; (4) Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển; (5) Giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; (6) Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Hải Văn