Theo thống kê, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái hiện có 504 hộ nghèo. Trong đó, có 246 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách Bảo trợ xã hội; 38 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công; 325 hộ cận nghèo.

Nếu chiếu theo mức độ thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản thì: Có 352 hộ thiếu hụt về thẻ Bảo hiểm y tế; 84 hộ thiếu hụt về nhà ở, trong đó, 66 hộ đang ở trong nhà thiếu kiên cố (47 hộ có nhu cầu làm mới, 19 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà). Nhu cầu làm nhà năm 2020 là 26 hộ (24 hộ có nhu cầu làm nhà mới, 02 hộ có nhu cầu sửa chữa); 87 hộ gia đình không có tivi, radio, máy tính và không nghe được hệ thống loa truyền thanh xã, phường, v.v...

TP Yên Bái tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo
Đường hoa đón tết ở TP Yên Bái

Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện giảm 0,5% hộ nghèo toàn thành phố, tương đương giảm 149 hộ nghèo. Trong đó phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 toàn thành phố còn 1,12%. Đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo.

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nội dung và giải pháp:

Hỗ trợ hộ nghèo về Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh

Thành phố giao UBND các xã, phường chỉ đạo trạm Y tế các xã, phường phối hợp với các bộ phận liên quan tuyên truyền, vận động, tư vấn người bệnh thuộc hộ nghèo tham gia khám và điều trị bệnh; đồng thời đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thành phố, tỉnh tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí về cơ sở, đảm bảo 100% người nghèo được khám, chữa bệnh khi mắc bệnh.

Tuyên truyền vận động hộ cận nghèo mua thẻ BHYT hoặc UBND các xã, phường trích Quỹ Vì người nghèo mua thẻ cho người cận nghèo, đảm bảo 100% người nghèo, người cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Hỗ trợ hộ nghèo về giáo dục: Thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh theo quy định của từng thời kỳ. Vận động hỗ trợ quần áo, đồ dùng học sinh, sổ tiết kiệm, vận động cá nhân, tổ chức đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giao cho Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường báo cáo và đề xuất giải pháp hỗ trợ đối học sinh chưa tốt nghiệp THCS có ý định thôi học do không có tiền trang trải phục vụ học tập, đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện được đi học và tốt nghiệp THCS.

Hỗ trợ hộ nghèo về vay vốn: Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn.

Hỗ trợ hộ nghèo có nhu cầu đào tạo nghề, giới thiệu việc làm: Thực hiện đầy đủ chính sách đào tạo nghề, gắn dạy nghề với tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động nghèo. Đặc biệt quan tâm giới thiệu việc làm cho 6 người nghèo dự kiến thoát nghèo năm 2020 để ổn định thu nhập vươn lên thoát nghèo.

 

Hỗ trợ hộ nghèo có nhu cầu tham gia dự án, mô hình phát triển kinh tế: Hỗ trợ các hộ tham gia thực hiện 5 dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm ở các xã. Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất lâm nghiệp, thủy sản gồm hỗ trợ cây con giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa...

Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (6 hộ dự kiến thoát nghèo). Hướng dẫn các hộ được hỗ trợ nguồn vốn từ các tổ chức hội để chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh buôn bán nhỏ sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn (30 hộ dự kiến thoát nghèo).

Triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn lập hồ sơ và thực hiện chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là đối với hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Hoạt động truyền thông và hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin:

Tổ chức các phương thức truyền thông giảm nghèo phù hợp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố; trang Thông tin điện tử thành phố, Đài truyền thanh xã, phường... Thông qua truyền thông để nâng cao trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội và người dân, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thực hiện tốt chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở; Triển khai Đề án nâng cấp hệ thống loa truyền thanh xã, phường, đảm bảo 100% hộ dân có nhu cầu được tiếp cận thông tin. Vận động và tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân tài trợ đài, tivi, điện thoại... cho hộ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng.

Hỗ trợ nâng cao năng lực, tổ chức giám sát công tác giảm nghèo: Dự kiến mở 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Kế hoạch của tỉnh và thành phố: Năm 2020 hỗ trợ làm nhà cho 26 hộ nghèo. Đặc biệt ưu tiên hỗ trợ làm nhà cho 14 hộ nghèo nằm trong danh sách dự kiến thoát nghèo năm 2020, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Làm mới 24 nhà (hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; sửa chữa 2 nhà (hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).

Vận động xã hội hóa hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo bất khả kháng, không có người còn khả năng lao động: Dự kiến hỗ trợ đối với hộ nghèo bất khả kháng, không có thu nhập, không có người còn khả năng lao động, tổng kinh phí là 354.000.000 đồng.

V.v…

Kim Anh