Trong một cuộc trả lời phóng vấn báo chí, ngay sau khi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” kết thúc, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đã chia sẻ về các kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân và ngư dân, nhất là việc tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống.

Theo đó, Lực lượng Cảnh sát biển xác định sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, giải pháp sau:

Tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã diễn ra sôi nổi trong 1 tháng, thu hút hơn 350.000 người tham gia.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc - tôn giáo” của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, chỉ huy các cấp trực thuộc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử để đông đảo người dân có thể truy cập và tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và Lực lượng Cảnh sát biển.

 

Coi trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ phụ trách tuyên truyền, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ tuyên huấn, cộng tác viên trong thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, chỉ rõ trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong quán triệt, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và các lực lượng có liên quan để tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của đất nước.

Đồng thời, chủ động và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị: Hải quân, Biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm ngư,... để triển khai nhiều biện pháp công tác, trong đó, luôn coi trọng các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh thành phố có biển về Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và tiếp tục trao đổi để ký kết với Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố có biển còn lại, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, bảo đảm cho các hoạt động này thật sự có nền nếp, hiệu quả.  

Qua một tháng tổ chức Cuộc thi (từ ngày 06/9-06/10/2021), Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng chủ động, tích cực, nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, đối với thi Tuần, số lượng thí sinh tham gia tăng mạnh qua từng đợt thi.

Cụ thể: Tuần 1, số lượng thí sinh tham gia là 99.460 người; Tuần 2 tăng hơn 60% với 159.422 người; Tuần 3, tiếp tục tăng hơn 40% với 220.282 người. Đặc biệt, với cuộc thi Tháng, số lượng thí sinh tăng đều qua từng ngày, kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức ghi nhận tổng số 350.205 người tham gia.

Hải Văn