Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định quy hoạch báo chí từ tháng 4/2019, song song đó Bộ đã lập kế hoạch triển khai ban đầu vào tháng 6/2019. Sau 2 tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo, tiến hành làm việc với từng cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí.

Sau 1 năm triển khai, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo sơ kết một năm thực hiện quy hoạch báo chí.

Thống kê của Bộ TT&TT: 33 tổ chức có cơ quan báo chí thuộc diện quy hoạch đã thực hiện xong
Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo sơ kết một năm thực hiện quy hoạch báo chí.
 

Cụ thể, tại 33 tổ chức hội có cơ quan báo hoặc tạp chí thuộc diện quy hoạch đã thực hiện xong. Tại các bộ, ngành, có 13/29 cơ quan báo chí phải triển khai quy hoạch, đến nay còn 2 cơ quan đã có phương án quy hoạch nhưng còn chờ hồ sơ cấp phép. Đối với công tác quy hoạch báo chí địa phương, có 31/63 địa phương phải thực hiện quy hoạch, đến nay còn 1/31 địa phương còn thiếu hồ sơ cấp phép.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện quy hoạch báo chí theo kế hoạch, đảm bảo cho báo chí hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, ngăn chặn những sai phạm.

Bích Thủy