Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 cấp của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, từ các nguồn vận động hơn 1,2 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo, MTTQ Việt Nam 2 cấp của thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ cho nhiều hộ dân.

Pleiku: Nửa đầu 2020, hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo
Thành phố Pleiku

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp khảo sát, hỗ trợ xây dựng 50 nhà vệ sinh cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục, ứng dụng khoa học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo bền vững…

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ Phòng-chống Covid-19 thành phố với tổng số tiền gần 510 triệu đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế, nhu yếu phẩm; giải ngân gói hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm công tác phòng-chống dịch Covid-19 và các hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng; lập 2 đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tại UBND 5 xã, phường.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, thực hiện tốt các nội dung theo chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, trong đó bao gồm việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kim Anh