Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Công văn số 3819/UBND-KGVX ngày 27/8/2021 về việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh; Công văn số 3902/UBND-KGVX ngày 03/9/2021 về triển khai thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ...;

Để đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đến, về tỉnh Thái Bình hiện nay, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện như sau:

Phân theo 04 vùng dịch tễ để kiểm soát với người đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:

- Vùng 1 (Vùng đỏ): các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc áp dụng cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg (16+) hoặc vùng phong tỏa dịch. 

- Vùng 2 (Vùng cam): các địa phương áp dụng các biện pháp cao hơn Chỉ thị số 15/CT-TTg (15+). 

- Vùng 3 (Vùng vàng): các địa phương thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg

- Vùng 4 (Vùng xanh): các địa phương còn lại. 

Phân theo 02 nhóm đối tượng nguy cơ cho người đã từng ở, đi, đến các địa phương trên dựa theo hai tiêu chí về Tiêm chủng vắc xin và đã khỏi bệnh Covid-19. 

Nhóm 1:

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử/ hoặc giấy chứng nhận của cơ sở tiêm chủng và liều cuối cùng nằm trong thời gian từ đủ 14 ngày đến dưới 12 tháng, tính đến thời điểm đến/về địa phương).  

- Người đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương  tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện, tính đến thời điểm đến/về địa phương).  

Nhóm 2: gồm các đối tượng còn lại 

Áp dụng các biện pháp kiểm soát, quản lý trong phòng, chống dịch bệnh cho các nhóm đối tượng theo các vùng khi đến, về tỉnh Thái Bình:

Không tiếp nhận người vào tỉnh (bao gồm cả người Thái Bình) từ các  địa phương thuộc Vùng 1 (Vùng đỏ). 

Đối với các nhóm đối tượng từ các Vùng còn lại được đến, về tỉnh Thái Bình khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:  

 

- Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên do cơ quan y tế có đủ kiện cấp theo quy định của Bộ Y tế. 

- Phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

- Phải có giấy xác nhận do chính quyền địa phương hoặc công an địa  phương nơi cư trú/lưu trú/học tập/công tác cấp về tình trạng cư trú, lưu trú của bản thân. 

- Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch ngay sau khi về, vào tỉnh cụ thể như sau: 

+ Đối tượng thuộc Vùng 2 (Vùng cam): 

Nhóm 1: Cách ly y tế tập trung 07 ngày; xét nghiệm 02 lần SARS-CoV-2  vào ngày đầu, ngày thứ 7 Và cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp theo; và tự theo  dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.  

Nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 14 ngày; xét nghiệm 03 lần SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 14 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.

+ Đối tượng thuộc Vùng 3 (Vùng vàng): 

Nhóm 1: Cách ly y tế tại nhà 07 ngày; xét nghiệm 02 lần SARS-CoV-2  vào ngày đầu, ngày thứ 7 Và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày tiếp theo.  

Nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 07 ngày; xét nghiệm 02 lần SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7 và cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp theo.  

+ Đối tượng thuộc Vùng 4 (Vùng xanh): 

Nhóm 1: Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày; khuyến khích xét nghiệm sàng  lọc SARS-CoV-2 ngay khi về địa phương.  

Nhóm 2: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày và theo dõi sức khỏe tiếp  theo 07 ngày; xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngay khi về địa phương. (Tất các các đối tượng trong quá trình cách ly y tế, theo dõi sức khỏe phải  thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và quy định của tỉnh Thái Bình, của địa phương nơi cư trú/lưu trú; nếu có diễn biến bất thường phải thông báo ngay  cho y tế địa phương để được hướng dẫn và xử lý theo quy định).

Các đối tượng không quy định trong văn bản này thì được thực hiện theo các văn bản hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình.

Vũ Thư