Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã có những giải pháp chỉ đạo đồng bộ, điều hành quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, linh hoạt để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Ninh Bình nỗ lực giúp doanh nghiệp vượt khó

Tỉnh cũng đã tập trung hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện các giải pháp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, giảm lãi suất ngân hàng, hỗ trợ chủ lao động giải quyết chi trả tiền cho lao động tạm ngừng, nghỉ việc theo quy định...

Trong đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo theo đúng danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Việc giải ngân thanh toán vốn đảm bảo đúng quy định.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai có hiệu quả việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo nguồn vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản và tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án trọng điểm. Rà soát cơ chế, chính sách về đất đai, giải quyết kịp thời các vướng mắc về thủ tục giao đất, đấu giá đất, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất; đôn đốc thu, nộp kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách Nhà nước. 

Các cấp, ngành trong tỉnh, nhất là Cục thuế tỉnh và Cục Hải quan Hà Nam Ninh chú trọng tuyên truyền chính sách thuế và triển khai các chính sách hỗ trợ người nộp thuế giãn, giảm thuế theo các Nghị quyết của chính Phủ, làm tốt công tác cải cách hành chính thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, lắng nghe những phản hồi, ý kiến của người nộp thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các lĩnh vực có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao về thuế, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế. Phân tích, dự báo, đánh giá đầy đủ tác động của dịch COVID-19, những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. 

 

Nhờ đó kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề tiên quyết cho công tác thu ngân sách.

GDP trên địa bàn tỉnh vẫn đạt tăng trưởng dương ở mức 6,78% so với năm 2019. Toàn tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án với tổng mức đầu tư đạt 3.453,9 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp năm 2020 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 85,76 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2019. Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương đã giải ngân đến 31/10/2020 đạt 4.407,793 tỷ đồng, bằng 66,12% kế hoạch vốn.

Nhờ những nỗ lực, thu ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Ninh Bình đã đạt kết quả cao, có chuyển biến tích cực về cơ cấu số thu và là năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 19.100 tỷ đồng, vượt 32,2% dự toán HĐND, tăng 14,8% so với năm 2019. Trong đó: Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) đạt 9.753 tỷ đồng, vượt 26,6% dự toán và tăng 10,4% so với năm 2019; thu tiền sử dụng đất là 4.100 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với dự toán và tăng 13,2% so với năm 2019; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 46,5 tỷ đồng, bằng 96,9% dự toán và bằng 96,9% so với năm 2019; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.200 tỷ đồng, đạt 96,3% dự toán và tăng 26,1% so với cùng kỳ. 

Thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa dự báo hồi kết thúc. Những tác động xấu tới nền kinh tế dự kiến còn kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động thu ngân sách nhà nước.

Để chủ động ứng phó, tạo điều kiện tăng thu ngân sách nhà nước, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn liền khai thác với nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hồng Nghị