Tại “Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trực tiếp kêu gọi các nhà phân phối, các tập đoàn kinh doanh thương mại, các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước, các sàn giao dịch điện tử, các kênh thương mại trên nền tảng số, các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, các thương nhân "hãy vào cuộc thật sự quyết liệt và sáng tạo để cùng giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay.

Bộ trưởng lưu ý các đơn vị thuộc ngành công thương cần hướng dẫn địa phương chú trọng việc giữ vững thị trường nội địa bên cạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu; gỡ khó cho địa phương về nhân lực, phương tiện vận chuyển, khâu bảo quản, đóng gói, bảo đảm an toàn trong dịch bệnh. 

Bộ trưởng giao Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ và với hai ngành ở địa phương đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước trên cả hai kênh truyền thống và hiện đại.

Nhiều giải pháp đưa hàng Việt tới tay người Việt trong bối cảnh Covid-19
Nhiều giải pháp phân phối hàng Việt trong bối cảnh Covid-19
 

Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Thị trường ngoài nước phối hợp chặt chẽ với các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu, các nhà nhập khẩu, các thương nhân ở nước ngoài để tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường mới, nhất là Đông Á, Nam Á, châu Âu, Mỹ, Australia … để quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản Việt Nam.

 Tại hội nghị, về phía các thương vụ tại nước ngoài, Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức cho rằng, tiềm năng của thị trường Đức còn rất lớn, do vậy, việc tận dụng tốt các cơ hội từ các Hiệp định thương mại đã ký kết, các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ có cơ hội thâm nhập được thị trường này.

Thương vụ Việt Nam tại Đức cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Việt Nam lên các kênh thương mại uy tín; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đã được đưa vào thí điểm từ tháng 5/2021.

Ngoài ra, Thương vụ sẽ xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, kết hợp văn hóa lịch sử, dấu ấn văn hóa trên nền tảng số (bên cạnh mô hình truyền thống) để quảng bá cho nông sản, góp phần tích hợp đa giá trị vào sản phẩm xuất khẩu.

Bài ảnh Bảo Anh