Đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô 

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, tính đến hết ngày 30-12-2020, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,261 triệu tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt trên 1,227 triệu tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán; số thu nội địa từ thuế, phí đạt 929.591 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán.

Ước thu đến hết ngày 31/12/2020, ngành Thuế thực hiện thu ngân sách đạt 101% dự toán. 56/63 địa phương đạt và vượt dự toán với tổng số vượt khoảng 69 nghìn tỷ đồng.

Ngành thuế vượt khó, thực hiện tốt mục tiêu kép
Nhờ vận dụng tốt chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện "mục tiêu kép", thời gian vừa qua, ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác thu và quản lý thu ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Thuế đạt được kết quả trên bởi cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế. Riêng về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, 184.900 người nộp thuế được gia hạn với số tiền là 87.300 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp đã tập trung triển khai công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, thu hồi nợ đọng. Cơ quan thuế đã đổi mới phương thức thanh, kiểm tra, từ thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp sang tăng cường kiểm tra tại bàn, chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra tại những doanh nghiệp có rủi ro cao, gian lận thuế. Năm 2020, đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 69 nghìn tỷ đồng; trong đó, tăng thu vào ngân sách 19,1 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã thu hồi được khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2019 chuyển sang, theo đó, tổng số nợ đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tính đến hết ngày 30/12/2020, số chi hoàn thuế giá trị gia tăng qua Kho bạc Nhà nước là 133,1 nghìn tỷ đồng. Tổng số hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 ước đạt khoảng 137,4 nghìn tỷ đồng. Việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật đã góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính, giúp doanh nghiệp có dòng tiền để hồi phục sản xuất, kinh doanh.
 
Năm 2021 mục tiêu thu NSNN vượt tối thiểu 5% dự toán

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu xây dựng các mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Do đó, Tổng cục Thuế đã sớm phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2021. 

 

Toàn ngành đặt mục tiêu tập trung triển khai hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Cụ thể, tăng cường thanh kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ thuế, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và thanh kiểm tra. Phấn đấu giảm số tiền nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN năm 2021. Tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành thuế. Hoàn thành xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; tăng cường  kỷ luật, kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, toàn ngành cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng lĩnh vực, địa bàn, xác định nguồn thu tiềm năng, kịp thời tham mưu các đề xuất, giải pháp hiệu quả. 

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, tăng trưởng, phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Tiếp tục cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ điện tử. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm người nộp thuế. Kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt pháp luật thuế, đóng góp số thu lớn cho ngân sách. 

Cùng với đó, triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thu, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thu hồi nợ đọng, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN. 

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ. Tăng cường thanh kiểm tra và giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng. 

Cơ quan thuế các cấp phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. 

Tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, trả lời vướng mắc về thủ tục, chính sách thuế đảm bảo kịp thời, đúng hạn. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại. Triển khai hiệu quả đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp để tiếp nhận và chỉ đạo xử lý những phản ánh về tiêu cực của cán bộ thuế. 

Diệu Linh