Theo Sở LĐ-TBXH, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 5.500 hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều (gồm: 1.582 hộ nghèo A và 3.918 hộ nghèo B); 5.755 hộ cận nghèo.

Để đạt mục tiêu giảm nghèo đề ra ngay từ đầu năm, các đơn vị liên quan, mỗi địa phương đều nỗ lực tăng tốc thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ theo quy định dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Cụ thể, về hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong tỉnh đã thực hiện cho vay tín dụng chính sách với khoảng 1,5 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tổng số tiền giải ngân là trên 60 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động giải ngân tín dụng chính sách, các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, dạy nghề… dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng được quan tâm thực hiện.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Nai đã cấp hơn 36,4 nghìn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với số tiền 14,5 tỷ đồng.

Năm nay, Đồng Nai quyết tâm giảm 1,5 nghìn hộ nghèo và 2 nghìn hộ cận nghèo
Đồng Nai dốc toàn lực quyết tâm giảm 1,5 nghìn hộ nghèo năm 2020
 

Bên cạnh việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách chung dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhiều mô hình, cách làm hay trong trợ giúp người dân giảm nghèo, tránh nguy cơ trở thành hộ nghèo gắn với phương châm huy động nguồn lực tại chỗ cũng được đẩy mạnh thực hiện

Ngoài ra, nhiều dự án, mô hình, phong trào giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình khó khăn cũng được triển khai và đang phát huy hiệu quả tốt.

 Trong đó, tỉnh đang triển khai 6 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc 25 xã, phường, thị trấn. Nhờ đó, giúp  217 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ dê, bò giống.

Đặc biệt, với mô hình Mỗi đồng chí trong cấp ủy trực tiếp hỗ trợ cho 1 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo đang được nhân rộng ở các địa phương trong tỉnh. Với mô hình này, đảng viên được phân công chịu trách nhiệm giúp vốn, hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận với các nguồn lực của Nhà nước, giám sát sử dụng vốn đúng mục đích, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Hy vọng, với những chính sách đồng bộ, nhất quán, thiết thực trên thì mục tiêu giảm 1,5 nghìn hộ nghèo và 2 nghìn hộ cận nghèo sẽ cán đích vào cuối năm nay.

Lê Hương