Mới đây, Sở NN&PTNT Lào Cai tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Lào Cai: Hỗ trợ xây mới 4.345 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình
Môi trường sống ngày càng được cải thiện, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, đó là kết quả đạt được trong thực hiện tiêu chí số 17.

Mục tiêu thực hiện Chương trình trong năm 2020 đó là xây dựng mới 6 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đạt 2.242 đấu nối (tương đương với số hộ hưởng lợi từ công trình cấp nước), nâng lũy kế kết quả đạt được là 11.433 đấu nối, góp phần tăng tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 95%.

13 xã đạt vệ sinh toàn xã, đảm bảo lũy kế kết quả đạt được là 35 xã vệ sinh toàn xã; đảm bảo 100% điểm trường chính, trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, có thiết bị, xà phòng rửa tay đầy đủ, sạch sẽ.

 

Thực hiện hỗ trợ xây mới 4.345 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, lũy kế đạt 5.543 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Từ đầu năm đến nay, đối với các công trình chuyển tiếp từ năm 2019, các ngành và địa phương liên quan tiếp tục thi công 8 công trình cấp nước sinh hoạt, đảm bảo tiến độ xây dựng công trình theo đúng kế hoạch và hợp đồng ký kết; bàn giao đưa vào sử dụng 13 công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế xã, 6 công trình cấp nước và nhà vệ sinh trường học.

Đối với các dự án khởi công mới, 6 công trình cấp nước sinh hoạt đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong tháng 9/2020, lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thi công và khởi công công trình; 12 công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế đang trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư; 13 công trình cấp nước và nhà vệ sinh trường học đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng, dự kiến tháng 9 - 10/2020 hoàn thành thi công, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Nguyệt Ánh