Các con đường nhỏ hẹp ở làng quê sẽ vẫn mãi như vậy nếu không có những người dân tình nguyện hiến đất, góp tiền. Thời buổi tấc đất tấc vàng, nhưng ở nhiều thôn quê trong cả nước, người dân sẵn sàng hiến hàng trăm, hàng nghìn mét đất để làm đường, điều đó đã tạo nên những kỳ tích trong phát triển giao thông nông thôn.

 

VietnamNet