Theo đó, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị mình hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như yêu cầu, nội dung, thể lệ của Cuộc thi. Đồng thời, bố trí thời gian hợp lý để cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị mình tham gia thi với số lượng đông nhất và đạt kết quả cao nhất.

Khuyến khích các các cơ quan, đơn vị quân đội tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Để có cơ sở xem xét, trao giải thưởng tập thể cho các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Tổ chức đã phối hợp với Công ty thiết kế phần mềm của Cuộc thi bổ sung thêm trường thông tin “Đơn vị” trong phần đăng nhập. Đây được xem như thông tin bắt buộc phải điền đối với các thí sinh trong quân đội. Danh sách 169 cơ quan, đơn vị quân đội đã được cài đặt mặc định trong phần mềm Cuộc thi.

 

Thí sinh sau khi điền tên, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; số điện thoại liên lạc thì cần lựa chọn trường “Thí sinh trong quân đội” và chọn tiếp tên đơn vị cấp Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng; Quân khu và cơ quan quân sự địa phương; Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn, Binh chủng, Bộ Tư lệnh; Cơ quan nghiên cứu, học viện, Nhà trường đã được mặc định trên giao diện phần mềm để bấm chọn. Hệ thống phần mềm căn cứ vào lựa chọn điền của thí sinh để phân loại, thống kê số lượng người tham gia của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các đối tượng là học viên, chiến sĩ trong toàn quân tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, Ban Tổ chức cũng cho phép các học viên, chiến sĩ (không được dùng điện thoại theo quy định, không có số điện thoại) thuộc Quân đội được đăng ký dự thi bằng “Số điện thoại của người thân”. Nội dung này cũng được hiển thị cụ thể trong phần kê khai thông tin của thí sinh là đối tượng đang công tác trong Quân đội.

Hải Văn