Ninh Phước tự hào là địa phương đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ninh Phước bắt tay vào XD NTM với xuất phát điểm thấp: 100% xã nông thôn. Khó khăn về kết cấu hạ tầng rất lớn bởi địa phương còn nhiều xã khó khăn như: An Hải, Phước Hải (xã bãi ngang), thu nhập bình quân đầu người thấp. Ngay trong Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cũng không đạt mục tiêu XD huyện NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM, từ thực tiễn và nhiều bài học kinh nghiệm rút ra, năm 2016, BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất đề ra mục tiêu phấn đấu XD huyện NTM trong nhiệm kỳ 2015-2020. Để cụ thể hóa quyết tâm, ngày 29-1-2016, BCH Đảng bộ huyện khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU; UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động số 476/2016/CTrHĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU về XD huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015-2020.

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Ninh Phước, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại ngành nông nghiệp được chú trọng, nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. 

 

Tính tới thời điểm cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm, tăng 4,9 lần so năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn 3,69% (so năm 2017 là 6,47%); 100% thôn, khu phố và 99,9% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 82,78% nhà ở người dân đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng; 98,6% người dân tham gia BHYT; 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99% người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh…

Mục tiêu phấn đấu của huyện đến cuối năm 2025 có 8/8 xã đạt nông thôn nâng cao, trong đó có 1 đến 2 xã kiểu mẫu và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới.

Nguyệt Ánh