Theo EVN, đến tháng 4/2021, phát triển nguồn NLTT là điện mặt trời trang trại có 10.317 MWp (9.200 MW AC); điện mặt trời áp mái 9.583 MWp (7.700 MW AC), điện gió 612 MW và trong năm 2021 sẽ có 1.208 cột gió vào vận hành với công suất tăng thêm là 1.394 MW.

Các số liệu này cho thấy, NLTT đã tham gia vào hệ thống điện với công suất và sản lượng khá cao so với các nguồn phát điện khác, việc này gây áp lực và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình vận hành của Hệ thống điện quốc gia, như gây ra tình trạng thừa nguồn, quá tải đường dây nội miền, đường dây liên kết 500 kV; phụ tải chênh lệch giữa cao điểm và thấp điểm lớn.

Huy động nguồn phát từ năng lượng tái tạo tăng
Huy động nguồn phát từ năng lượng tái tạo tăng

Hệ thống điện vận hành độc lập, thiếu dự phòng công suất; ảnh hưởng đến các yếu tố bắt buộc trong việc bảo đảm vận hành thị trường điện (bao tiêu các nhà máy BOT, các hợp đồng khí Nam Côn Sơn, Tây Nam Bộ…).

 

Điều này còn ảnh hưởng đến vận hành các nhà máy thủy điện lớn trong việc đảm bảo cấp nước cho hạ du, tưới tiêu, đặc biệt là đối với nhà máy thủy điện nhỏ huy động theo chi phí tránh được; ảnh hưởng đến vận hành các tổ máy nhiệt điện do đặc tính kỹ thuật của nhiệt điện trong vận hành chạy nền; phải duy trì một lượng tổ máy điện truyền thống để đảm bảo dự phòng quay, công suất lúc cao điểm, quán tính hệ thống và các yêu cầu quan trọng khác khi vận hành hệ thống (ổn định điện áp, qua tải lưới điện…); dự báo công suất phát điện mặt trời, điện gió khó khăn và sai số lớn do tính chất không ổn định của nguồn năng lượng này.

A0 cũng cho biết, dự kiến huy động nguồn mùa khô năm 2021, vào thời điểm 18h tăng gần 11.000 MW so với thời điểm lúc 12h nhưng vào thời điểm này, điện mặt trời lại bị mất đi hoàn toàn với tổng công suất 6.500 MW, trong khi đó, dải thay đổi công suất của nhiệt điện than và khí lại nhỏ (từ 20-30%).

Trong mùa mưa, cũng do đặc tính của NLTT nên sẽ phải tiết giảm từ 7.500-8.000 MW, trong đó, mất hoàn toàn điện mặt trời với công suất 6.500 MW, EVN sẽ phải huy động cao sản lượng, công suất từ nguồn thủy điện đề bù vào công suất thiếu hụt này.

Minh Đức