Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Hộ kinh doanh được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1 của huyện Bắc Quang và huyện Xín Mần.

Hà Giang phê duyệt danh sách người lao động, hộ kinh doanh được hỗ trợ Đợt 1
Hà Giang vừa phê duyệt danh sách người lao động, hộ kinh doanh được hỗ trợ Đợt 1. Ảnh minh họa

Được phê duyệt trong đợt này là 296 người lao động và 92 hộ kinh doanh trên địa bàn hai huyện Bắc Quang (252 đối tượng NLĐ và 71 hộ kinh doanh) và Xín Mần (44 đối tượng NLĐ và 21 hộ kinh doanh). Tổng kinh phí hỗ trợ là 388 triệu đồng (Bắc Quang 323 triệu, Xín Mần 65 triệu), mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động hoặc hộ kinh doanh.

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố trên cơ sở danh sách được phê duyệt thực hiện rà soát lại lần cuối trước khi quyết định phê duyệt danh sách và thực hiện chi trả cho các đối tượng. 

Bảo Quyên