Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo, đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ quy định pháp luật bảo hiểm xã hội và chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, chính sách cần hướng tới quan tâm đến người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hạn chế số người phải dừng đóng, hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất: Nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo
Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo
 

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có hơn 737.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để hỗ trợ người tham gia, từ ngày 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng và mức đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể: 30% số tiền đóng hàng tháng cho người thuộc hộ nghèo (tương ứng với 46.200 đồng/người/tháng); hỗ trợ 25% cho người thuộc hộ cận nghèo (tương ứng 38.500 đồng/người/tháng); hỗ trợ 10% cho các nhóm đối tượng còn lại (tương ứng với 15.400 đồng/ người/tháng).

Theo dự kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2025, nếu Nhà nước hỗ trợ theo mức đề nghị này, số người tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam tự nguyện dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 3,6 triệu người, đến năm 2030 dự kiến đạt 8,9 triệu người...

Lê Hương