Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức biên soạn, phát hành cuốn sách “Sổ tay Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam” năm 2020.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hành “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam xuất bản ngày 27/5/2020.

Cuốn Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát hành lần này được biên soạn trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung nội dung cuốn Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hành năm 2017, nhằm kịp thời cập nhật, cung cấp những kiến thức mới của pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển và những nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Cuốn sổ tay gồm 03 phần:

(1) Một số quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển;

 

(2) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam;

(3) Một số quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hành “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Các chiến sỹ Vùng cảnh sát biển 1 xuống xuồng tuần tra thực hiện Hiệp định nghề cá trên Vịnh Bắc bộ năm 2019. Ảnh: Viết Tôn

“Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam” là một tài liệu quan trọng, thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tra cứu, học tập, nâng cao trình độ pháp luật, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Hải Văn