Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, có sự đột phá trên một số hoạt động.

Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tham mưu; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên; tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực; chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; vận động tổ chức thanh niên tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình Dương: Xây dựng thế hệ thanh niên dám nghĩ, dám làm, xung kích sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020
 

Đối với phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, thông qua các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ nổi lên rõ nét, nhiều công trình, phần việc thanh niên do các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đã đạt kết quả tích cực trên các mặt. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống và công tác; các chương trình, đề án đồng hành chăm lo thanh thiếu nhi, cuộc vận động vì nghĩa tình biên giới, hải đảo, vì đàn em thân yêu… được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả xã hội lớn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn qua 10 năm thực hiện chương trình phát triển thanh niên, 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước cũng như kết quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Ông Lộc đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên; quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đoàn – Hội vững mạnh, toàn diện; chủ động trong công tác giám sát, phản biện, công tác phối hợp với các sở ban, ngành, đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế hệ thanh niên dám nghĩ, dám làm, xung kích sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, làm chủ khoa học – công nghệ; nâng cao đời sống đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho thanh thiếu nhi Bình Dương.

Thu Thủy