Báo cáo của UBND tỉnh cho hay, trong 6 tháng đầu năm, Hà Giang đã nỗ lực, vượt khó để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH).

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao so với cả nước (99,96%). Sản xuất nông nghiệp hoàn thành thu hoạch vụ Xuân, các loại cây trồng được mùa; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2 có 1.435 hộ triển khai, đã hoàn thành 1.135 nhà. Đề án cải tạo vườn tạp và Đề án phát triển bền vững cây cam Sành triển khai đồng bộ, quyết liệt, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa....

Bí Thư tỉnh ủy Hà Giang: Thành lập các tiểu ban chuyển đổi số, tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Thành phố Hà Giang

Tại buổi họp, Thường trực HĐND tỉnh trình dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình: Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tờ trình ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thương mại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút đầu tư, giai đoạn 2021 – 2025.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hà Giang còn tập thảo luận, đề xuất một số nội dung quan trọng, như: hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; Tháo gỡ khó khăn về chính sách giáo dục, bảo hiểm đối với các xã đạt chuẩn NTM; rà soát, tính toán chuyển đổi diện tích trồng lúa bỏ hoang nhiều năm sang trồng hoa màu để phát huy tối đa hiệu quả tài nguyên đất; đánh giá lại hiệu quả tổ chức bộ máy của các dự án ODA trên địa bàn tỉnh; cần có giải pháp để giải quyết khó khăn về tiến độ triển khai các dự án, công tác lập quy hoạch, xây dựng NTM, giải ngân các nguồn vốn; giải quyết việc làm cho lao động trước tác động của dịch Covid-19; tính toán việc cách ly tập trung các đối tượng cho phù hợp để phòng, chống dịch Covid-19; cân đối nguồn vốn để giúp các hộ tham gia thực hiện cải tạo vườn tạp; kiên quyết dập dịch viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi; rà soát, tính toán việc giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp...

Về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cho rằng: Phát triển du lịch cần tính toán mục tiêu cụ thể sao cho phù hợp; đánh giá tác động của hạ tầng giao thông tới phát triển du lịch; quan tâm thu hút khách du lịch ở vùng miền Tây của tỉnh; xây dựng quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Giang và 4 huyện vùng Cao nguyên đá để tăng tính hấp dẫn của địa phương; phát triển du lịch gắn với văn hoá, khôi phục các bản sắc văn hoá độc đáo bị mai một; đào tạo cơ bản cho các hạt nhân nòng cốt phục vụ du lịch ở địa phương; quan tâm thêm quy hoạch xây dựng trên khu vực Cao nguyên đá; xây dựng sản phẩm đặc trưng và nơi mua sắm cho du khách. Lĩnh vực thu hút đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị tốt về quỹ đất, ban hành chính sách thu hút;

 

Xác định rõ lộ trình về quy hoạch xây dựng chợ gia súc; có chính sách thu hút đầu tư, nâng cấp chợ trung tâm các huyện; quy hoạch cây xăng cần tính toán sao cho phù hợp với thực tế; chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Tập trung thu hút đầu tư vào du lịch dịch vụ, công nghiệp chế biến gắn với nông, lâm nghiệp; tạo điều kiện thủ tục hành chính thông thoáng, phân cấp nhanh; ưu tiên phát triển sản phẩm đặc thù, có tính chất cạnh tranh; phát triển du lịch cộng đồng theo hướng đặc sắc, bền vững và chuyên nghiệp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, hợp tác, quảng bá du lịch; làm tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch… 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị Thường trực UBND tỉnh tham mưu triển khai sớm việc thành lập các tiểu ban chuyển đổi số; chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân nguồn vốn ODA; đánh giá lại việc khoanh vùng, dập dịch trên gia súc, gia cầm; chỉ đạo, sớm làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc khai thác lâm sản trái phép; xem xét lại mức hỗ trợ sao cho phù hợp khi tiến hành thu hồi đất.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân xây dựng cơ bản; Ban thu hút đầu tư tỉnh sớm tạo sản phẩm thực tế; có giải pháp cụ thể khắc phục công tác giải ngân, đấu giá đất, tài sản gắn liền trên đất; tập trung giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh quy hoạch tỉnh, quy hoạch các phân khu, quy hoạch vùng; có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; tập trung các giải pháp tiết kiệm chi, tăng thu ngân sách. Chương trình xây dựng NTM cần gắn với cải tạo vườn tạp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục chỉnh trang đô thị; tập trung xử lý an ninh nông thôn; tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật trong nhân dân...

Hà Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế, đặc trưng về du lịch. Phát triển du lịch phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, cảnh quan thiên nhiên; quản lý tốt về quy hoạch, kiến trúc. Về giải pháp, cần thay đổi cách xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng tua, tuyến hợp lý; sản phẩm du lịch đảm bảo đa dạng; quản lý tốt dịch vụ du lịch; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; kiểm tra, kiểm soát du lịch trên nền tảng chuyển đổi số.

Đối với Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần ban hành Nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết và có các giải pháp thực hiện đảm bảo tính định hướng, lâu dài, chiến lược, phù hợp thực tế địa phương. Cần đánh giá rõ lợi thế và yếu kém của hạ tầng thương mại; đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số; nâng cấp, chuyển đổi chợ thương mại nông thôn; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính; rà soát các chính sách hỗ trợ đầu tư; minh bạch, kịp thời trong hướng dẫn, trả lời nhà đầu tư...

Bắc Quang