Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực và đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo đó, công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia và thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN) hằng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Trong 5 năm phát triển được 51.500 người tham gia BHXH bắt buộc (bình quân tăng 7,17%/năm); 8.363 người tham gia BHXH tự nguyện (bình quân tăng 26%/năm và 234.800 người tham gia BHYT (bình quân tăng 3,47%/năm).

BHXH tỉnh Thái Bình: Số nợ giảm sâu so với bình quân chung của cả nước
BHXH tỉnh Thái Bình phấn đấu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có trên 45% lực lượng lao động tham gia BHXH và có trên 90% dân số tham gia BHYT. Ảnh minh họa
 

Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 195.139 người tham gia BHXH bắt buộc, 14.795 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.588.830 người tham gia BHYT (chiếm 87,08% dân số toàn tỉnh). Số thu tăng bình quân 12,8%/năm, tổng số thu 5 năm qua được hơn 16.820 tỷ đồng; số nợ giảm sâu so với bình quân chung của cả nước.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện trong giải quyết chế độ, chính sách. Đảng bộ BHXH tỉnh luôn chỉ đạo phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đi đôi với việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình hoạt động của ngành.

Phát huy kết quả đạt được, BHXH tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025: Không ngừng mở rộng đối tượng tham gia, phấn đấu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có trên 45% lực lượng lao động tham gia BHXH và có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Hồng Hoa