Trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nhưng cùng với đó, chúng ta phải triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nhiều giải pháp khác, trên cơ sở cách ứng xử phù hợp, trách nhiệm với thiên nhiên.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định về Đề án trồng 10 triệu cây xanh. Theo Đề án, đến hết năm 2025, toàn tỉnh Bến Tre hoàn thành trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn, trong đó, trồng 8,208 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và 1,792 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng trồng sản xuất nhằm góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre “xanh, sạch, đẹp”, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, đáng sống...

Bến Tre triển khai trồng 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025
Bến Tre triển khai trồng 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án ước khoảng 167 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn này. Ngoài ra, tỉnh sử dụng một phần ngân sách địa phương dành cho hỗ trợ cây giống, hướng dẫn trồng, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác trồng cây…

 

Về giải pháp, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu phải thực hiện một cách đồng bộ quy hoạch trồng, phát triển cây xanh cùng với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó xác định rõ quỹ đất dành cho cây xanh, từ đó có biện pháp bảo vệ chống lấn chiếm. 

Các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức phối hợp các ngành có liên quan rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, khu văn hóa và du lịch, cơ quan, công sở, trường học, doanh trại quân sự, công an, đường giao thông; đất có thể trồng cây xanh ở nông thôn…

Diện tích đất trồng cây phân tán phải có đối tượng quản lý cụ thể, rõ ràng. Theo đó, diện tích đất trồng cây thuộc các tổ chức, hộ gia đình thì các tổ chức, hộ gia đình có trách nhiệm quản lý và có kế hoạch cụ thể trồng cây hằng năm. 

Hằng Nga