Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn mới đây chia sẻ với báo chí chia sẻ: xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị và triển khai chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm… 

Anh Sơn: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng
Toàn cảnh huyện Anh Sơn.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 6 hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm cho 100% cán bộ chủ chốt, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức 372 hội nghị triển khai, quán triệt cho trên 6.000 cán bộ, đảng viên (đạt 97%); 2.800 đoàn viên, hội viên nòng cốt và cán bộ thôn, bản, tổ dân phố (đạt 95%).

UBMTTQ và các đoàn thể các cấp thông qua sinh hoạt Đoàn - Hội đã tuyên truyền lồng ghép Chỉ thị cho các đoàn viên, hội viên, đạt 87%; đồng thời nghiên cứu các tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Đạo đức cách mạng”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An” để đưa vào sinh hoạt chi bộ theo chủ đề hàng tháng.

Ở Anh Sơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong lối sống, trong công tác và cuộc sống thường ngày, tích cực đẩy mạnh CCHC, phát triển kinh tế - xã hội (chú trọng việc thu hút đầu tư), chính sách, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm...

Nhiều cán bộ, đảng viên có tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, vì thế, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

5 năm qua, kinh tế huyện Anh Sơn có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,1 triệu đồng; tiếp tục triển khai đầu tư được nhiều hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2020 có 13 xã và 26 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM.

Công tác giáo dục tiếp tục được chăm lo và đạt được nhiều thành tích cao; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thường xuyên được chú trọng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu; từng bước hình thành các điểm đến du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện… tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,32% năm 2015, xuống 2,47% năm 2020.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo, củng cố, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Đại hội TCCS Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động.

Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, xã hội đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ngày được nâng lên. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, năm 2020 đã vận động nhân dân ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng...

Thông qua chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, nhiều cách làm theo có hiệu quả. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, BTV Huyện ủy đã biểu dương 56 tập thể, 42 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 41 tập thể và 47 cá nhân, đề nghị cấp trên khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hồ Nhi