Ngày 12/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp UBDN tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 khu vực phía Nam.

Theo đó, khu vực phía Nam có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 152 xã, 486 thôn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Ngân sách Trung ương bố trí cho khu vực phía Nam gần 1.558 tỷ đồng.

Qua 4 năm triển khai thực hiện, Chương trình 135 đã từng bước tạo điều kiện cho người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tham gia vào công cuộc giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Đến nay có 8 xã, 116 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

 
8 xã, 116 thôn khu vực phía Nam hoàn thành Chương trình 135
8 xã, 116 thôn phía Nam hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu của Chương trình là phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người DTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020. Bên cạnh đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 3% và 100% xã có đường ô tô đi đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Đặc biệt, trong giai đoạn mới  sẽ cố gắng hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư, sắp xếp, bố trí 90% số dân di cư ngoài quy hoạch; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp; đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS…

Lê Hương