Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM đã chỉ đạo triển khai nhiều công trình, mô hình hiệu quả, giúp mỗi tập thể, cá nhân có sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức, tư tưởng hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên. Qua đó, gần 16.000 hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, hội cũng vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 60 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, xây dựng nông thông mới; hiến hơn 115 triệu m2 đất làm đường nông thôn; vận động 552 hội viên, nông dân chuyển đổi gần 131ha đất trồng lúa sang cây trồng vật nuôi khác. Các cấp hội cũng đã chủ động và phối hợp dạy nghề cho 18.14 hội viên, nông dân, trong đó gần 21.000 nông dân được dạy nghề có việc làm. 

Nông dân TPHCM chủ động tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp ảnh 1
 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chia sẻ khó khăn với nông dân TPHCM trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa của TPHCM quá nhanh, đất dành cho sản xuất nông nghiệp và cơ cấu ngành nông nghiệp trong nền kinh tế TPHCM ngày càng thu hẹp.

Song, nhìn từ thực tế vẫn có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất cũng như có điều kiện tiếp cận thành tựu của khoa học kỹ thuật về nông nghiệp và có lực lượng cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết; có thị trường TPHCM rộng lớn. Do đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng nông dân TPHCM sẽ năng động, sáng tạo, chủ động tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp. 

Hồ Nhi