'Việt Nam đã chuẩn bị kỹ để đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020'
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký UBQG ASEAN 2020 trả lời phỏng vấn.

Bên lề Lễ ra mắt và Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ngày 24/12/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về một số nội dung trọng tâm khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Ông cho biết, Việt Nam đã thành lập Ban Tổ chức thu xếp công tác chuẩn bị cho năm 2020. Cùng với đó, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã được thành lập. Trong Ủy ban Quốc gia này có các tiểu ban, các trụ cột, quy chế phối hợp.

Về nội dung, Việt Nam đã tiến hành xúc tiến, trao đổi với các bộ, ngành, chuyên gia về ASEAN trong và ngoài nước để xác định những vấn đề Việt Nam nên tập trung, chủ đề cho năm 2020. Đến nay, những công việc này đã được triển khai và cho kết quả bước đầu.

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 được thành lập theo Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương về các lĩnh vực công tác có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 gồm Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; ba Phó Chủ tịch là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; 25 thành viên khác là lãnh đạo các bộ, cơ quan tham gia hợp tác ASEAN.

Sơ bộ từ nay đến hết năm 2020, Ủy ban Quốc gia sẽ có khoảng 9 cuộc họp, mỗi quý có một cuộc họp, ngoài ra có thể còn có các cuộc họp bất thường khi có nhu cầu.

Q.Hiếu - Thu Trà