Theo TTXVN, trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu SMEs đến từ các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng đối với việc phát triển SMEs trong giai đoạn hiện nay và tương lai, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn doanh nghiệp.

Cụ thể, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ đề lớn như: những thách thức về nguồn vốn, kinh nghiệm đối với các SMEs; tình hình phát triển công nghệ tại Trung Quốc hiện nay; sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển SMEs giữa Trung Quốc và các nước ASEAN…

áp dụng công nghệ,sáng tạo,Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN - Trung Quốc
 Các diễn giả tại Diễn đàn. (Ảnh: KL)

Diễn đàn do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia tổ chức, quy tụ sự tham dự của đại diện SMEs đến từ các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. Đoàn Việt Nam có 6 đại diện SMEs ở Hà Nội và TP.HCM.

Diễn đàn là một sự kiện nhằm kỷ niệm Năm Sáng tạo ASEAN - Trung Quốc cũng như 15 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Trung Quốc. Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho các doanh nhân trẻ ASEAN và Trung Quốc trao đổi về cơ hội và thách thức trong việc triển khai công nghệ và sáng tạo tại các SMEs.

Bích Thủy