"ASEAN cam kết đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như đã thể hiện trong Tầm nhìn ASEAN 2025 và các văn kiện trọng yếu của ASEAN", Phó Tổng thư ký Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN Kung Phoak khẳng định nói.

Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em gái

Trong thời gian qua, ASEAN đã có những bước tiến về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái như: Tuyên bố về Thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Mục tiêu phát triển bền vững có đáp ứng giới, Tuyên bố Manila về Lồng ghép Tăng cường quyền năng kinh tế của Phụ nữ trong ASEAN, Tuyên bố chung về Phụ nữ, Hoà Bình và An ninh, Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư… Đây là những văn kiện quan trọng định hướng cho việc thực hiện các hoạt động của hợp tác về phụ nữ trong ASEAN trong thời gian tới.

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,bình đẳng giới,phụ nữ ASEAN
Ông Kung Fouak, Phó Tổng thư ký phụ trách cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN phát biểu tại Đối thoại ASEAN - EU về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Soi từ các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em nêu trong Hiến chương ASEAN, bà Sri Danty Anwar, Chủ tịch Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) cho rằng, ACWC đã và đang góp phần tích cực vào việc đưa các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em nêu trong Hiến chương ASEAN, lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và trong các văn kiện khác của ASEAN thành hiện thực.

Cụ thể, nhiều dự án quan trọng đã được hoàn thiện như: Diễn đàn ASEAN về thúc đẩy tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Singapore; Hội nghị ASEAN 2018 về cải cách tư pháp trẻ vị thành niên tại Thái Lan; Lễ ra mắt hướng dẫn ASEAN về thu thập, sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em và hướng dẫn khu vực và các thủ tục giải quyết các nhu cầu của  nạn nhân bị mua bán.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (RPA-EVAW), bao gồm các kết quả của Hội nghị quan chức cấp cao về lồng ghép giới trong các cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) cũng được thúc đẩy tích cực.

Bàn về hướng đi sắp tới, Phó Tổng thư ký Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN Kung Phoak tái khẳng định, ASEAN cam kết đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như đã thể hiện trong Tầm nhìn ASEAN 2025 và các văn kiện trọng yếu của ASEAN.

Nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp

Tuy nhiên để hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững, tự cường và năng động như Tầm nhìn của ASEAN đến năm 2025, theo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung, nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp đó là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo tiếp cận đồng đều các cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trên vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần 3 giai đoạn 2018 – 2021, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn sẽ được các Bộ trưởng và Trưởng đoàn chia sẻ các thông điệp của mình, các quan điểm về những vấn đề ưu tiên cần chú trọng trong thời gian tới để làm định hướng cho hợp tác ASEAN ngày càng chặt chẽ và gắn kết để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho hơn một nửa dân số là những phụ nữ và trẻ em gái của ASEAN, vì một Cộng đồng của cơ hội và bình đẳng, vì một ASEAN không có ai bị bỏ lại phía sau…

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,bình đẳng giới,phụ nữ ASEAN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Năm sáng kiến của Việt Nam

Sáng kiến lớn nhất là Việt Nam đã đề xuất vấn đề “An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025” là chủ đề xuyên suốt của Hội nghị.

Chủ đề đã được đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ tích cực của các nước thành viên ASEAN. Tạo diễn đàn cho các Bộ trưởng trao đổi quan điểm của mình trong thực hiện tuyên bố tăng cường an sinh xã hội các nhà lãnh đạo cao cấp ASEAN.

Việt Nam cũng đã đưa ra đề nghị các quốc gia gửi báo cáo về an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Từ các báo cáo quốc gia này xây dựng ấn phẩm làm tài liệu tham khảo cho các nước trong khu vực trong thời gian tới. Trong quá trình trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, đặc biệt là mục tiêu liên quan đến giáo dục, lao động việc làm, y tế, sự tham chính, Việt Nam cũng có những chia sẻ quan trọng.

Đó là ngoài hệ thống chính sách đầy đủ rõ ràng, quyết tâm đồng thuận của hệ thống chính trị các cấp thì sự tự vươn lên, tự phấn đầu, nỗ lực của phụ nữ, trẻ em gái trong mọi mặt của xã hội cũng là một giải pháp quan trọng.

Với những đóng góp này, Việt Nam cam kết nỗ lực mạnh mẽ thực hiện Tuyên bố chung tại hội nghị cũng như thực hiện tuyên bố tăng cường an sinh xã hội của các nhà lãnh đạo cao cấp ASEAN.

Tiến Anh - Lê Thu Hương