Theo đó, Thủ tướng đã kết luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phương châm, phương pháp triển khai phòng chống dịch tại TP.HCM và 7 tỉnh phía Nam.