Kết luận này được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký sau phiên họp Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 11/6.

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị kết luận một số nội dung.

Mời xem: Toàn văn kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19

VietNamNet

 
Bộ Chính trị cho thí điểm hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến Phú Quốc

Bộ Chính trị cho thí điểm hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến Phú Quốc

Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang.