UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai về việc tái lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới. 

Sau khi nghe báo cáo từ Sở VHTT Quảng Ninh và góp ý của các chuyên gia, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND yêu cầu Sở làm việc với Hội đồng di sản văn hóa quốc gia; xây dựng lộ trình thực hiện; tổ chức các cuộc họp kết nối, trao đổi với các địa phương liên quan để thống nhất nội dung thực hiện.

Dự kiến đến cuối tháng 9/2020 hoàn thiện hồ sơ tóm tắt, hết năm 2020 hoàn thiện hồ sơ chính để trình UNESCO. 

Tái lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Yên Tử là di sản thế giới
Tái lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.
 

Từ năm 2012, UBND tỉnh đã có thông báo giao Ban Quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh chủ trì lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới. Bộ VHTTDL đã tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia của nhiều nhà khoa học uy tín để thảo luận vấn đề này.

Đến năm 2014, website của Trung tâm Di sản thế giới đã chính thức đăng tải hồ sơ Yên Tử vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Công ty CP Phát triển Tùng Lâm - đơn vị vận hành tại Yên Tử tổ chức các cuộc khảo sát thực địa với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Cùng với đó, Sở VHTT Quảng Ninh cũng đã xây dựng báo cáo tóm tắt và kế hoạch tổng thể lập hồ sơ đề cử quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử tại Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương.

Đặc biệt, năm 2015, chuyên gia của ICOMOS và Việt Nam đã thực hiện khảo sát các địa điểm thuộc khu di sản trên địa bàn 3 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương.

Tình Lê