Thông tin UNESCO
>>

Di sản

Cụ Nguyễn Phú Đẹ qua đời ở tuổi 97 khi chưa kịp nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dânicon
Cụ Nguyễn Phú Đẹ qua đời ở tuổi 97 khi chưa kịp nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dân
icon
Cụ Nguyễn Phú Đẹ, người được coi là “đệ nhất danh cầm” của ca trù, vừa qua đời ở tuổi 97.
HIỂN THỊ THÊM TIN