Với chiều cao hang hơn 200m, chiều rộng 150m và chiều dài ít nhất là 5km và còn chưa được khám phá hết, hang Sơn Đoòng ở Việt Nam được coi là "Đệ nhất kỳ quan động", là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Sơn Đoòng có sông ngầm ở bên trong, có khí hậu riêng, có cánh rừng đủ rộng để chứa cả một tòa nhà chọc trời ở New York.

Nhiếp ảnh gia người Úc John Spies đã dành ra một tuần để thực hiện bộ ảnh trong hang Sơn Đoòng.

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

 
Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình

Bộ ảnh, Sơn Đoòng, Hang động, lớn nhất thế giới, cảnh đẹp, Quảng Bình


 
Video: Khám phá vẻ đẹp huyền ảo bên trong hang động Sơn Đoòng


(Theo Vnreview )