Tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019), dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cùng với 5 thành viên sáng lập đã công bố ra mắt Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng.

Việt Nam thành lập Liên minh Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng
Lễ ký kết thành lập Liên minh Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng Việt Nam. 

Liên minh này là sáng kiến của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cùng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam. Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng được thành lập nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng, từ đó tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin quốc gia và cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam.

Liên minh hoạt động dưới sự bảo trợ, dẫn dắt của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục ATTT) và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam nắm vai trò chủ trì liên minh.

Việt Nam thành lập Liên minh Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng
Các thành viên sáng lập của Liên minh Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng là 5 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam.

Thành viên sáng lập Liên minh bao gồm: Công ty an ninh mạng Viettel, Trung tâm An toàn thông tin VNPT, Trung tâm An ninh mạng FPT, Công ty cổ phần BKAV và Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC.

 

Tại buổi ra mắt, các thành viên trong liên minh đã cùng nhau thống nhất thỏa thuận hợp tác với 4 mục tiêu.

1. Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa cơ quan nhà nước, Hiệp hội và doanh nghiệp nhằm cung cấp, phát triển những sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng, xã hội.

2. Tăng cường mối quan hệ tin cậy, gắn kết, chia sẻ giữa các doanh nghiệp lớn đang làm về an toàn thông tin tại Việt Nam, nhằm huy động và gắn kết sức mạnh của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

3. Cùng nhau bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức và người dân Việt Nam trước các nguy cơ tấn công mạng.

4. Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có môi trường mạng an toàn, tin cậy.

Trọng Đạt