Đây là hội nghị lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Thành phần tham gia chủ yếu là quan chức phụ trách trong lĩnh vực thông tin và phát thanh truyền hình, đài phát thanh, truyền hình và cơ quan báo chí của các nước ASEAN.

ASEAN
Ông Phan Thảo Nguyên - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT khai mạc hội nghị

Trong thế giới ngày nay, truyền thông đa phương tiện đóng vai trò rất đặc biệt trong đời sống và làm thế giới xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt sử dụng các công cụ truyền thông mới trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, các nước ASEAN có thể tăng hiệu quả hơn nữa trong việc trao đổi tin bài, phát triển hình thức truyền thông, nội dung truyền thông mới để kết nối người dân, văn hóa trong khu vực và trên thế giới.

Đây vừa là sứ mệnh vừa là nhiệm vụ của truyền thông trong việc hiện thực hóa mục tiêu của cộng đồng ASEAN 2025, quảng bá về ý nghĩa, bản sắc của ASEAN để người dân có thể tự hào, xây dựng cộng đồng ASEAN thực sự lấy người dân làm trung tâm.

ASEAN
các đại biểu tham dự hội nghị
 

Các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo cập nhật tiến độ triển khai của chiến lược Thông tin và Truyền thống giai đoạn 2016-2025 và kế hoạch tổng thể Truyền thông 2018-2025 trong ASEAN, thảo luận về định hướng hợp tác sắp tới và các sáng kiến để cùng nhau đề xuất lên cấp cao hơn phê duyệt.

Hội nghị sẽ diễn ra dưới hình thức của phiên toàn thể để cập nhật về các quyết định của lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng Thông tin ASEAN liên quan trong lĩnh vực nội dung và sản xuất, thảo luận định hướng, cách thức triển khai các chỉ đạo trên.

Tại hội nghị, Việt Nam sẽ nêu các sáng kiến về thiết lập Mạng lưới phóng viên ASEAN và trao đổi tin tức, khuôn khổ đồng sản xuất các chương trình giữa các nước ASEAN và với các nước đối thoại, thúc đẩy bản sắc ASEAN...

Thái An

Việt Nam mong muốn roaming một giá cước cho cả khu vực ASEAN

Việt Nam mong muốn roaming một giá cước cho cả khu vực ASEAN

 Đây chỉ là một trong 5 sáng kiến của Việt Nam nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN số. Không chỉ vậy, Bộ TT&TT sẽ trao học bổng cho sinh viên ASEAN theo học ICT tại Việt Nam.