Cụ thể như sau:

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển tối đa 07 công chức cho 04 vị trí việc làm:
- Vị trí Quản lý phát thanh, truyền hình: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí Quản lý thông tin điện tử: 03 chỉ tiêu.
- Vị trí Quản lý truyền hình trả tiền: 02 chỉ tiêu.
- Vị trí Thanh tra: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

 

3. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/01/2021 đến ngày 25/01/2021.

4. Thời gian thi tuyển: Dự kiến trong quý I năm 2021.

5. Địa điểm thi tuyển: Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung thông báo chi tiết đăng tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử http://abei.gov.vn .