Theo đó, trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng ngày càng lớn của dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT đang gặp phải nhiều khó khăn. 

Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp trong ngành thực hiện được các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ TT&TT trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện trong một số nội dung. 

Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TT&TT được tiếp tục sản xuất, kinh doanh. 

Nhóm này bao gồm các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, ứng dụng CNTT, công nghiệp ICT, phát thanh truyền hình, báo chí,...

Các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp này sẽ được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, đặc biệt là các trường hợp cần thiết phải ra/vào khu vực bị cách ly, phong toả để ứng cứu sự cố về hệ thống thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này được phép chủ động bố trí nhân lực một cách hợp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Bộ TT&TT đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị ngành TT&TT
Bộ TT&TT đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp ngành TT&TT.

Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc quy hoạch, cấp phép xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật liên ngành để phát triển hạ tầng thụ động (nhà trạm viễn thông, cột anten, cống bể cáp viễn thông). 

 

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ, cho phép các doanh nghiệp viễn thông được lắp đặt cột anten và trạm viễn thông trên các công trình công, trụ sở công, đất công. 

Bộ TT&TT đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị ngành TT&TT
Bộ TT&TT cũng đề nghị UBND các tỉnh thành hỗ trợ các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN. 

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên, bổ sung kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị trong lĩnh vực TT&TT, đặc biệt là các cơ quan báo chí, các đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, cơ sở phát thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn

Bộ TT&TT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ cụ thể như giảm giá cho thuê trụ sở, hạ tầng, mặt bằng trên địa bàn để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số nhằm đảm bảo việc duy trì, vận hành thông suốt hạ tầng công nghệ số (các trung tâm dữ liệu, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin). 

Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu CNTT tập trung có chính sách giảm giá tiền thuê đất, thuê mặt bằng, kho bãi, trụ sở cho các doanh nghiệp công nghệ số.  

Trọng Đạt

Kiến nghị Chính phủ 5 giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị ngành TT&TT

Kiến nghị Chính phủ 5 giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị ngành TT&TT

Bộ TT&TT vừa kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cấp bách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực TT&TT trong và sau dịch Covid-19.

Bộ TT&TT đề xuất giải pháp hỗ trợ báo chí, doanh nghiệp ngành TT&TT

Bộ TT&TT đề xuất giải pháp hỗ trợ báo chí, doanh nghiệp ngành TT&TT

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT đã bị ảnh hưởng rõ rệt.