Theo Quyết định số 2134/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ TT&TT giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc luân chuyển cán bộ là hoạt động bình thường của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Phan Thảo Nguyên được đào tạo bài bản về lĩnh vực pháp lý, lại gắn bó với ngành Bưu điện 26 năm, trong đó, hơn một nửa thời gian làm việc tại tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT và từng nhiều năm liền phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế của Bộ TT&TT.

bưu điện việt nam,bộ thông tin truyền thông
Bổ nhiệm thành viên HĐTV Bưu điện Việt Nam
 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn lưu ý, với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý Nhà nước, lại am hiểu nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp, thời gian tới Thành viên Hội đồng thành viên Phan Thảo Nguyên sẽ cùng với Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới triển khai thành công các mục tiêu, kế hoạch của Tổng công ty đã đề ra. Trước mắt là các nhiệm vụ, kịch bản sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh chia sẻ, ông Phan Thảo Nguyên là cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ và nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, pháp chế, phù hợp với hoạt động của Tổng công ty hiện nay.

Bảo Anh