Thăm và chúc mừng báo chí quân đội nhân kỷ niêm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng nhận định, thời gian qua, báo chí quân đội đã luôn bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thường xuyên là Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng.

Báo chí quân đội đi đầu trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng

Báo chí quân đội luôn giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích: Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chủ động, đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu độc, phòng chống “diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo chí quân đội có sự phát triển cả về quy mô, lực lượng, đội ngũ và loại hình báo chí. Đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí quân đội giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn cuộc sống để thông tin, tuyên truyền…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đưa ra những yêu cầu trong thời gian tới. Đó là, báo chí quân đội trong mọi hoàn cảnh phải thể hiện rõ là cơ quan ngôn luận tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, giữ tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục địch, đúng luật Báo chí năm 2016.

 

Chủ động tiếp cận cách thức truyền thông hiện đại, nỗ lực tìm tòi, đổi mới sáng tạo cả về hình thức lẫn nội dung. Báo chí quân đội phấn đấu trở thành một bộ phận báo chí chuẩn mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí quân đội theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các báo chí trong và ngoài quân đội, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của QĐND và hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng, báo chí quân đội sẽ góp phần kiến tạo dư luận xã hội tích cực để nhân lên sức mạnh tinh thần của quốc gia và thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, giàu mạnh, bền vững.

Báo chí phải làm gì trước sự lấn át của các loại hình truyền thông xã hội?

Báo chí phải làm gì trước sự lấn át của các loại hình truyền thông xã hội?

 Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Hồ Quang Lợi, báo chí không thắng được mạng xã hội về tốc độ đưa tin, nhưng báo chí sẽ vượt mạng xã hội về tính trách nhiệm, sự chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp.  

Thái An