- Khí công, võ thuật, sử dụng thành thạo tất cả các loại súng, luôn bí mật và tấn công bất ngờ. Đó là một trong những kỹ năng đặc biệt của lực lượng đặc công Việt Nam.

Một tình huống giả định được đưa ra, lực lượng khủng bố bắt cóc con tin và đưa ra yêu sách. Một tòa nhà bị phong tỏa, chúng giám sát mặt đất, hành lang tầng 2 tòa nhà và kiểm soát mọi lối đi. Nhiệm vụ của người lính đặc công là tiêu diệt nhóm khủng bố và giải thoát con tin.

Phương án tác chiến được đưa ra, cùng lúc 3 mũi tấn công được triển khai. Tất cả đều phải bí mật, nếu không tính mạng con tin sẽ bị đe dọa.

XEM CLIP KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA LỰC LƯỢNG ĐẶC CÔNG: